Skip Navigation

ACE Insurance cung cấp các sản phẩm bảo hiểm tài sản thương mại và bảo hiểm trách nhiệm,  bảo hiểm trách nhiệm công cộng/chung, bảo hiểm nhà máy phát điện trên đất liền/ngoài khơi, rủi ro môi trường, bảo hiểm tai nạn cá nhân và bảo hiểm y tế bổ sung, tái bảo hiểm cho nhiều nhóm khách hàng. ACE Limited, công ty mẹ của Tập đoàn ACE, được niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York (NYSE: ACE), một công ty thành tố của chỉ số chứng khoán S&P 500.

Các công ty bảo hiểm chủ lực của tập đoàn ACE được xếp hạng năng lực tài chính hạng AA- ( rất mạnh) theo Standard & Poor’s và A+ ( Ưu việt) theo A.M.Best. Xếp hạng này thể hiện nguồn lực vốn mạnh và độ ổn định tài chính của ACE – những thành tố chính trong ngành kinh doanh rủi ro.

ACE Insurance cung cấp các sản phẩm bảo hiểm theo phạm vi chuyên biệt hay tùy biến cho Tài sản, Trách nhiệm, Hàng hải, Các dòng sản phẩm Tài chính, Năng lượng & Tiện ích và Tai nạn & Sức khỏe. Trong mỗi lĩnh vực chuyên môn, ACE Insurance đều tận dụng các kỹ năng chuyên môn toàn cầu và các chuyên gia có kinh nghiệm trong nước để đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm giảm thiểu rủi ro của khách hàng. ACE Insurance ở Việt Nam chủ yếu tập trung vào việc thiết lập các mối quan hệ bền vững với khách hàng bằng việc đáp ứng các dịch vụ , phát triển các sản phẩm đổi mới và cung cấp năng lực lãnh đạo cho thị trường được gây dựng dựa trên sức mạnh tài chính.