Skip Navigation

ACE Châu Á - Thái Bình Dương

Ngày 14/1/2016, ACE Limited chính thức hoàn tất thương vụ mua lại Tập đoàn Chubb để trở thành tập đoàn bảo hiểm hàng đầu thế giới, hoạt động dưới thương hiệu Chubb nổi tiếng.

Hoạt động của thương hiệu Chubb tại Châu Á - Thái Bình Dương bao gồm một mạng lưới rộng lớn các công ty phục vụ cho thị trường Úc, Hong Kong, Indonesia, Hàn Quốc, Ma Cao, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam.

Các công ty bảo hiểm của Chubb cung cấp dịch vụ cho các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp vừa và nhỏ với các sản phẩm - dịch vụ bảo hiểm tài sản và trách nhiệm; các cá nhân tầng lớp trung lưu và thượng lưu có tài sản cần được bảo vệ; các cá nhân mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tai nạn cá nhân, bảo hiểm sức khỏe bổ sung, bảo hiểm chủ sở hữu nhà, bảo hiểm xe và các loại hình bảo hiểm chuyên biệt khác; các công ty  và hệ thống tổ chức tương đồng mua bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên hoặc thành viên của họ; và các nhà bảo hiểm cần quản lý  rủi ro với sản phẩm tái bảo hiểm.

Tập đoàn Chubb sở hữu sự kết hợp độc đáo của các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ. Chính điều này đã giúp định vị tập đoàn một cách phù hợp, đáp ứng được nhu cầu tham gia bảo hiểm ngày  càng tăng trong khu vực.