Skip Navigation

ACE Life FMC

Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ ACE Life (“ACE Life FMC”) là công ty thành viên trực thuộc Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ ACE.

ACE Life FMC được thành lập theo giấy phép thành lập và hoạt động số 52/GP-UBCK cấp ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC).

ACE Life FMC ra đời nhằm bảo đảm trách nhiệm ngày càng tăng của ACE life đối với khách hàng, đồng thời tối ưu hóa lợi suất đầu tư trong những sản phẩm bảo hiểm hiện nay. ACE Life FMC cũng sẽ mang lại lợi ích mới cho khách hàng và cho nền kinh tế đang phát triển của Việt Nam, thông qua việc phát triển đa dạng các sản phẩm và dịch vụ mới.

Các chuyên viên làm việc tại ACE Life FMC đều đạt chứng chỉ hành nghề chuyên môn quy định về đầu tư các loại tài sản cổ phiếu và trái phiếu. Vì vậy, ACE Life FMC có được lợi thế cạnh tranh trên thị trường Việt Nam.

Truy cập vào website của ACE Life FMC tại đây