Skip Navigation

Quy chế

ACE Life được ghi nhận là công ty bảo hiểm nhân thọ (BHNT) đầu tiên tại Việt Nam xây dựng một hệ thống quy chế và kiểm soát hoàn chỉnh trước khi chính thức đi vào hoạt động kinh doanh. Hệ thống quy chế thông suốt, đồng bộ và được kiểm soát chặt chẽ tạo nên sự khác biệt lớn tại ACE Life về cách kinh doanh BHNT hiện đại, kỷ luật để đảm bảo mọi quyền lợi hợp pháp cho khách hàng. Hệ thống quy chế và kiểm soát kinh doanh thật hoàn chỉnh của ACE Life đã được Tập đoàn ACE công nhận là hệ thống đạt đúng quy chuẩn quốc tế và rất phù hợp với văn hóa Việt Nam.

Cụ thể, theo hệ thống quy chế này, mọi hoạt động của công ty đều phải tuân theo những quy trình do Ban Giám đốc phê duyệt và được kiểm soát chặt chẽ bởi Phòng Quy chế và Kiểm soát Kinh doanh. Để đảm bảo những nội quy hoạt động của công ty luôn được tuân thủ nghiêm, ngoài việc giám sát chặt chẽ, Phòng Quy chế và Kiểm soát Kinh doanh còn đảm nhận tránh nhiệm kiểm tra bất ngờ, kiểm tra định kỳ hoạt động của tất cả các phòng ban công ty, từng văn phòng, khu vực kinh doanh, ban kinh doanh, nhóm kinh doanh…, đồng thời thuờng xuyên thực hiện các buổi tập huấn, phổ biến thông tin hướng dẫn thực hiện nghiêm các quy trình của công ty trong mọi hoạt động, nhất là hoạt động kinh doanh. Nhờ vậy, tinh thần kỷ luật luôn được nêu cao trong mọi hoạt động, nhất là các hoạt động liên quan trực tiếp đến quyền lợi khách hàng.

Đối với các thành viên mới gia nhập ACE Life, hệ thống quy chế của công ty dường như quá mô phạm. Nhưng một khi đã hiểu rõ và tuân thủ nghiêm những quy trình này, ai cũng đều công nhận hệ thống này giúp mọi hoạt động thông suốt và nhất quán. Đây là những yếu tố quan trọng giúp ACE Life ngày càng được khách hàng tín nhiệm.