Skip Navigation

Hỗ trợ cộng đồng

ACE Việt Nam luôn xem hoạt động hỗ trợ cộng đồng là một phần trách nhiệm song hành cùng tất cả các hoạt động phát triển kinh doanh của công ty. Trong từng hoạt động mà công ty tham gia thực hiện và tài trợ, ngoài những hỗ trợ thiết thực và kịp thời, đại diện ACE Việt Nam còn trực tiếp thăm hỏi, động viên những người được hỗ trợ bằng cái tâm của một doanh nghiệp luôn hướng đến cộng đồng bằng tình yêu thương.

Các hoạt động hỗ trợ cộng đồng tại ACE Việt Nam có sức lan tỏa rộng đối với nhiều tầng lớp xã hội và được cộng đồng ghi nhận với sự trân trọng. Đây chính là niềm hạnh phúc và động lực để ACE Việt Nam đóng góp ngày càng nhiều hơn nữa vì một cộng đồng ngày càng phồn thịnh hơn.

Điểm lại một số hoạt động hỗ trợ cộng đồng ACE Việt Nam đã thực hiện trong thời gian qua:
Bảo hiểm Nhân thọ 
Bảo hiểm Phi nhân thọ