Skip Navigation

NGÀY VÌ CỘNG ĐỒNG

Thông qua quỹ từ thiện của tập đoàn và nổ lực của các nhân viên Tình nguyện, ACE đã có những hoạt động thiện nguyện hết sức tích cực trên toàn cầu phục vụ cộng đồng trong các lĩnh vực: giáo dục, giảm đói nghèo, sức khỏe và môi trường.

ACE tin tưởng rằng những hoạt động đóng góp dù nhỏ nhưng hết sức tích cực sẽ là một cam kết bền vững đối với cộng đồng, nhân viên của ACE và với tập đoàn.

Từ năm 2012, Ngày Vì Cộng Đồng đã trờ thành sự kiện hằng năm của ACE trên khắp Châu Á Thái Bình Dương , vào ngày này Đội ngũ nhân viên tình nguyện của ACE sẽ đồng loạt tham gia vào các hoạt động thiện nguyện tại địa phương  trong công tác cải thiện giáo dục, y tế, giúp đỡ các gia đình nghèo khó và bảo vệ môi trường. Các quốc gia trong khu vực tham gia hoạt động này bao gồm: Úc, Hồng Kông, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, New Zeland, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam.

Mỗi năm có hơn 1000 nhân viên của ACE trên khắp khu vực Châu Á Thái Bình Dương tích cực tham gia các hoạt động ý nghĩa này.