Skip Navigation

Văn hóa ACE

Văn hóa của Tập đoàn ACE rất độc đáo. Các yếu tố hình thành nên văn hóa của chúng tôi – bao gồm tinh thần đồng đội, phong cách lãnh đạo, chăm chỉ và quyết tâm – những điều này giúp ACE trở thành một môi trường làm việc đầy khích lệ và thú vị. Chúng tôi ghi nhận hiệu quả làm việc, khuyến khích tinh thần tiên phong và tuyên dương những kết quả xuất sắc. Đây là Phong Cách của ACE, và được thể hiện thông qua

Sứ mệnh
Để mang lại cho khách hàng, cổ đông và nhân viên của mình những giá trị cao nhất, chúng tôi xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, nơi khuyến khích các nhân viên của chúng tôi sáng tạo, linh hoạt, đổi mới và tuân theo các giá trị đạo đức trong việc đáp ứng các nhu cầu của khách hàng.

Chúng tôi cam kết củng cố vị trí dẫn đầu trong thị trường Bảo hiểm và Tái bảo hiểm toàn cầu thông qua phương thức hoạt động luôn luôn nhất quán, kỷ luật và chuyên nghiệp. Đó là Phong Cách của ACE và Phong Cách đó là hiện thân của mọi nỗ lực nhằm tạo ra:

  • Giá trị Siêu Việt cho Khách hàng bằng việc cam kết sử dụng các nguồn vốn vững mạnh và tư duy sáng tạo để chấp nhận và quản lý rủi ro.
  • Giá trị Siêu Việt cho Cổ đông bằng việc quản lý vốn và rủi ro một cách chuyên nghiệp, hiệu quả và sinh lợi.
  • Giá trị Siêu Việt cho Nhân viên bằng việc mang lại một môi trường đạo đức và có những chế độ đãi ngộ xứng đáng.
  • Giá trị Siêu Việt cho cộng đồng thông qua những đóng góp cần thiết để tạo sự phồn vinh cho cộng đồng

Cam kết Đa dạng hóa

ACE cam kết xây dựng một nơi làm việc cởi mở, tôn trọng và công bằng. Thông qua các chính sách và quy định tuyển dụng, phát triển, gìn giữ và triển vọng thăng tiến của mình, chúng tôi tìm kiếm một nguồn nhân lực đa dạng, hiệu quả trên thị trường và thông qua cộng đồng của mình, tận dụng vốn kinh nghiệm và năng lực đa dạng được cung cấp. Chúng tôi xem việc đa dạng hóa là động lực làm việc chính cho phép chúng tôi thu hút và gìn giữ các nhân tài tốt nhất, nhờ đó giúp chúng tôi đạt được hiệu quả công việc cao ở bất cứ nơi nào.

Các Giá trị Cốt lõi

  • SỰ CHÍNH TRỰC: Chúng tôi nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật hiện hành và chính sách của công ty - bằng cả lời nói và hành động. Tính trung thực, cách cư xử chuẩn mực và đạo đức sẽ dẫn dắt chúng tôi hành xử chính trực.
  • VÌ LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG: Chúng tôi cam kết giữ uy tín với khách hàng. Chúng tôi nỗ lực hiểu rõ những rủi ro của khách hàng, đưa ra những cam kết với khách hàng và thực hiện đúng theo những cam kết đó.
  • SỰ TÔN TRỌNG: Chúng tôi tôn trọng nhân viên, các đối tác và cộng đồng. Chúng tôi thực hiện mọi nỗ lực để có được sự công bằng, đa dạng, tín nhiệm và tôn trọng lẫn nhau.
  • THÀNH TÍCH XUẤT SẮC: Chúng tôi công nhận và khen thưởng những cá nhân, tập thể đạt được thành tích xuất sắc trong công việc. Để đạt được hiệu quả công việc ở mức cao nhất, chúng tôi phải suy nghĩ và hành động như những người chủ.
  • TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI: Chúng tôi tin rằng một môi trường thông tin cởi mở và hợp tác chặt chẽ sẽ mang lại kết quả tốt đẹp. Chúng tôi khuyến khích mỗi cá nhân hợp tác toàn diện, đưa ra những quan điểm đa dạng, phê bình mang tính xây dựng và cảm thấy tự hào về vai trò cũng như sự đóng góp của chính mình.