Skip Navigation

Liên hệ Phòng yêu cầu bồi thường

Công ty TNHH Bảo Hiểm ACE
Tầng 8, Tòa nhà Trung tâm Tài Chính Sài Gòn
9 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1
TP.HCM, Việt Nam
ĐT:      (84.8) 3910 7227
Fax:      (84.8) 3910 7228
E-mail: claims.vn@acegroup.com

Giờ làm việc
Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8.30 – 17.30