Skip Navigation

Bồi thường viện phí

Các chứng từ đính kèm:

  • Đơn thuốc
  • Chứng từ y tế
  • Giấy nhập viện 
  • Giấy xuất viện
  • Báo cáo/giấy chứng nhận phẫu thuật
  • Bản tường trình sự cố
  • Thẻ đăng ký và giấy phép lái xe trong trường hợp tai nạn giao thông
  • Biên bản của cảnh sát
  • Các chứng từ liên quan khác


Các chứng từ này phải được gửi tới Công ty trong vòng 30 ngày kể từ ngày xảy ra các sự kiện dẫn tới khiếu nại bảo hiểm.

Hãy lưu ý rằng chúng tôi có quyền được yêu cầu thêm giấy tờ nếu cần.