Skip Navigation

Bảo hiểm Hỗ trợ Du học sinh

Các giấy tờ có liên quan

  • Thẻ sinh viên, hộ chiếu, visa và các giấy tờ thông hành.
  • Báo cáo/hóa đơn/giấy chứng nhận y tế/báo cáo liên quan tới điều trị/giấy nhập viện.
  • Các hóa đơn y tế gốc (nếu khiếu nại liên quan tới bồi hoàn).
  • Các hóa đơn mua sắm gốc (nếu khiếu nại liên quan tới mất mát tài sản cá nhân).
  • Biên bản của cảnh sát nước ngoài hoặc cơ quan thẩm quyền liên quan (nếu khiếu nại liên quan tới mất mát tài sản cá nhân).
  • Văn bản xác nhận được phát hành bởi Người chuyên chở/Hãng hàng không (nếu khiếu nại liên quan tới chậm trễ trao trả hành lý/chuyến bay bị chậm/nhỡ chuyến bay).
  • Thư từ bên thứ ba có liên quan (nếu khiếu nại liên quan tới trách nhiệm pháp lý).
  • Giấy chứng tử/báo cáo sau khi chết/báo cáo khám nghiệm/biên bản của cảnh sát/Thư ủy nhiệm/Xác nhận về quyền thừa kế hợp pháp (nếu khiếu nại liên quan tới thương vong).
  • Giấy Ủy Quyền của Bên được bảo hiểm (nếu Bảo hiểm Người/Tổ chức Được bảo hiểm ủy quyền cho người khác làm Người khiếu nại).
  • Chứng từ chứng minh rằng Bên được bảo hiểm đã nộp phí/chi phí để học lại các khóa học bị bỏ lỡ hoặc phí liên quan khác phát sinh do việc gián đoạn quá trình học.

Các chứng từ nói trên phải được gửi tới Công ty trong vòng 30 ngày kể từ ngày xảy ra các sự kiện dẫn tới khiếu nại bảo hiểm.

Hãy lưu ý rằng chúng tôi  có quyền được yêu cầu thêm giấy tờ nếu cần.