Skip Navigation

Trách nhiệm của chúng tôi là giúp Quý khách hiểu rõ tất cả những khái niệm cơ bản về bảo hiểm nhân thọ (BHNT), về các dòng sản phẩm BHNT hiện nay trên thị trường, cân bằng giữa khả năng tài chính và nhu cầu bảo hiểm, tìm hiểu kỹ hợp đồng bảo hiểm cũng như những điều cần lưu ý khác trước khi tham gia BHNT.

Ngoài việc được cung cấp dịch vụ tư vấn và chăm sóc khách hàng trực tiếp từ đội ngũ ĐDKD ACE Life, Quý khách có thể chủ động tìm hiểu thông tin về BHNT, kiểm tra thông tin tư vấn, cập nhật thông tin về hợp đồng nhanh chóng qua những kênh thông tin đa dạng và hiệu quả của công ty, cụ thể như sau:

Thông tin phục vụ hợp đồng