Skip Navigation

Kiểm tra Chất lượng

Cho phép Quý khách kiểm tra lại mọi chi tiết về thủ tục hành chính như chứng minh thư, chữ ký… cho đến những chi tiết kỹ thuật như nội dung tư vấn và bảng minh họa sản phẩm, số phí đã đóng, phương thức đóng phí và các điều khoản khai báo về sức khỏe sau khi Quý khách đã hoàn tất Hồ sơ Yêu cầu Bảo hiểm và gửi cho công ty.