Skip Navigation

Thông tin qua tin nhắn SMS

Thông báo kịp thời cho Quý khách qua tin nhắn SMS những thông tin quan trọng liên quan đến Hợp đồng như tiếp nhận Hồ sơ Yêu cầu Bảo hiểm, ngày phát hành Hợp đồng, xác nhận thu phí bảo hiểm, tình trạng Hợp đồng và nhắc đóng phí.

Phiếu đăng ký tham gia dịch vụ tin nhắn SMS