Skip Navigation

Bảo hiểm Du lịch

Các chứng từ có liên quan

  • Các giấy tờ du lich như hộ chiếu, vé máy bay và/hoặc thẻ lên tàu.
  • Báo cáo/hóa đơn/giấy chứng nhận y tế/báo cáo liên quan tới điều trị/giấy nhập viện.
  • Các hóa đơn y tế gốc (nếu khiếu nại liên quan tới bồi hoàn).
  • Các hóa đơn mua sắm gốc (nếu khiếu nại liên quan tới mất mát tài sản cá nhân).
  • Biên bản của cảnh sát nước ngoài hoặc cơ quan thẩm quyền liên quan (nếu khiếu nại liên quan tới mất mát tài sản cá nhân và/hoặc tiền).
  • Văn bản xác nhận được phát hành bởi Người chuyên chở/Hãng hàng không (nếu khiếu nại liên quan tới chậm trễ trao trả hành lý/chuyến bay bị chậm/nhỡ chuyến bay).
  • Thư từ bên thứ ba có liên quan (nếu khiếu nại liên quan tới trách nhiệm pháp lý).
  • Giấy chứng tử/báo cáo sau khi chết/báo cáo khám nghiệm/biên bản của cảnh sát/Thư ủy nhiệm/Xác nhận về quyền thừa kế hợp pháp (nếu khiếu nại liên quan tới thương vong).
  • Giấy Ủy Quyền của Người được bảo hiểm (nếu Bảo hiểm Người/Tổ chức Được bảo hiểm ủy quyền cho người khác làm Người khiếu nại).

Các chứng từ nói trên phải được gửi tới Công ty trong vòng 30 ngày kể từ ngày xảy ra các sự kiện dẫn tới yêu cầu đòi bồi thường bảo hiểm.

Hãy lưu ý rằng chúng tôi có quyền được yêu cầu thêm giấy tờ nếu cần.