Skip Navigation

Bảo hiểm chống Hành vi Gian lận, Tội phạm Máy tính và Điện tử Ngân hàng

Dịch vụ Bảo hiểm chống Hành vi Gian lận và Tội phạm Máy tính và Điện tử Ngân hàng của ACE (BBB & ECC) là loại bảo hiểm kinh doanh cho các tổ chức tài chính, cung cấp bảo vệ chống lại các hành vi thiếu trung thực của nhân viên, mất mát tài sản hoặc tiền mặt bằng, tiền quá cảnh, giả mạo, hàng giả và tội phạm máy tính.

QUYỀN LỢI

  • Đặc biệt thiết kế cho các ngân hàng

BẢO HIỂM

  • Hành vi thiếu trung thực của nhân viên
  • Mất tài sản hoặc tiền mặt bằng, tiền quá cảnh
  • Giả mạo
  • Hàng giả
  • Tội phạm máy tính

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI