Skip Navigation

QUYỀN LỢI

  • Đủ linh hoạt để bảo hiểm cho các tình huống khác nhau
  • Có nền tảng và khả năng vốn đủ mạnh để bảo hiểm cho các rủi ro lớn
  • Mạng lưới văn phòng đại diện trên toàn cầu và các chuyên gia quản lý rủi ro chuyên nghiệp giúp khách hàng giảm bớt rủi ro và chi phí
  • Các giải pháp phù hợp, đáp ứng các mục tiêu quản lý rủi ro của khách hàng cụ thể
  • Các điều khoản hợp đồng được quy định rõ ràng

Lĩnh vực trọng tâm:

  • Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm xuất khẩu (bao gồm các sản phẩm xuất khẩu sang Mỹ)
  • Rủi ro về năng lượng