Skip Navigation

Bảo hiểm rủi ro Xây dựng Dân dụng

Bảo hiểm này cung cấp cho các nhà thầu tham gia vào các dự án thủy điện, đường cao tốc, đường sắt và đường ống với phạm vi bảo hiểm từng năm hoặc bảo hiểm rủi ro riêng cho từng dự án.

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA SẢN PHẨM

  • Chúng tôi có hồ sơ theo dõi mạnh hàng đầu ngành bảo hiểm về các hợp đồng dự án lớn và phức tạp
  • Chúng tôi có chuyên môn kỹ thuật được công nhận trong lĩnh vựcChuyên môn của chúng tôi trong việc giải quyết bồi thường và điều tra được công nhận rộng rãi

PHẠM VI BẢO HIỂM

Phạm vi bảo hiểm tiêu chuẩn của chúng tôi bao gồm:

  • Hậu quả của những thiết kế không phù hợp
  • Bảo trì mở rộng
  • Thiên tai
  • Thiệt hại tài sản
  • Trách nhiệm chính đối với bên thứ ba

Phạm vi bảo hiểm có thể được mở rộng để bao gồm:

  • Chậm trễ việc khởi công
  • Toàn bộ thiết kế

 

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin