Skip Navigation

BẢO HIỂM XÂY DỰNG

Là một công ty hàng đầu đã được chứng minh trong ngành xây dựng, ACE cung cấp các giải pháp bảo hiểm tài sản & thương vong tích hợp và bảo hiểm chuyên môn được điều chỉnh để phù hợp với các rủi ro xây dựng từ:

 • Các Dự án Khu nhà ở và Thương mại
 • Các Dự án Xây dựng Dân dụng như đường ống, đập, đường bộ và đường sắt
 • Các Dự án Điện và Năng lượng thuộc mọi quy mô
 • Các nhà máy Hóa dầu và Công nghiệp

Đội ngũ thực hành trong ngành độc nhất của chúng tôi cung cấp cho khách hàng một tập hợp các sản phẩm toàn diện bao gồm Bảo hiềm Hàng hóa Dự án, Thương vong, Đảm bảo, Môi trường và Bồi thường Chuyên nghiệp cho Dự án.

SỨC MẠNH CỦA CHÚNG TÔI

Làm việc với đội ngũ Thực hành Ngành Xây dựng của ACE, quý vị sẽ được lợi từ sức mạnh của chúng tôi, bao gồm:

 • Kiến thức về địa phương được hỗ trợ bởi năng lực toàn cầu
 • Gói dịch vụ toàn diện
 • Đội ngũ thẩm định bảo hiểm giàu kinh nghiệm
 • Kỹ sư có Chuyên môn về Rủi ro Xây dựng
 • Xử lý và Quản lý Bồi thường Tốt
 • Phương pháp tiếp cận mang tính tư vấn với việc ngăn ngừa và giảm thiểu tổn thất
 • Các chương trình được điều chỉnh phù hợp, được hỗ trợ bởi dịch vụ hướng về khách hàng
 • Phạm vi bảo hiểm rộng
 • Tập trung trong dài hạn vào các mối quan hệ với khách hàng

PHẠM VI SẢN PHẨM

 Đội ngũ Phụ trách về Ngành Xây dựng của ACE cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ bao gồm:

 • Các hạn mục Công trình của Hợp đồng
 • Chậm trễ việc Khởi công
 • Trách nhiệm Chung
 • Bảo hiểm Bao trùm/Thương vong Vượt mức
 • Trách nhiệm Chuyên môn của Dự án
 • Trách nhiệm phòng chống Ô nhiễm Môi trường
 • Bảo đảm Hợp đồng
 • Dịch vụ Quản trị Rủi ro Xây dựng
 • Hàng hóa vận chuyển Đường biển bao gồm DSU
 • Trách nhiệm của Giám đốc & Cán bộ
 • Ngăn ngừa khủng bố