Skip Navigation

Bảo hiểm Các Thành viên Hội đồng Quản trị và Cấp quản lý

 BẢO HIỂM D&O LÀ GÌ?

Các yêu cầu bồi thường trách nhiệm quản lý ảnh hưởng đến mọi công ty, dù lớn và nhỏ, nhà nước và tư nhân. Tại ACE, chúng tôi đã phát triển Gói Bảo hiểm Các Thành viên Hội đồng Quản trị và Cấp quản lý (D&O) cho  các dạng tổ chức. Bảo hiểm D&O cung cấp bảo vệ cá nhân cho Hội đồng Quản trị và Cấp quản lý đối với tổn thất tài chính bất kỳ phát sinh từ rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc quản lý hoặc giám sát một công ty (dù là tư nhân hay nhà nước).

TẠI SAO BẢO HIỂM D&O QUAN TRỌNG?

Thành viên Hội đồng quản trị và cấp quản lý công ty chịu trách nhiệm trực tiếp và cá nhân đối với phạm vi lớn các vấn đề liên quan đến chức vụ của họ tại công ty. Trong phạm vi này, họ có thể bị khởi kiện bởi nhiều bên thứ ba - các cổ đông, cơ quan chính phủ, nhân viên, chủ nợ, đối thủ cạnh tranh, khách hàng và những đối tượng khác.

Thậm chí nếu cáo buộc vô căn cứ, chi phí biện hộ có thể rất lớn, đặc biệt đối với các công ty nhỏ. Không nên đánh giá thấp các chi phí pháp lý khác, như chi phí tham dự các cuộc điều tra về hoạt động công ty với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị và cấp quản lý của công ty. Quản lý cấp cao có thể phải chịu trách nhiệm cá nhân về những hành động của người khác hoặc việc người khác không hành động.

Vì vậy, việc tham gia đầy đủ Bảo hiểm D&O rất quan trọng đối với các thành viên Hội đồng quản trị và cấp quản lý để đảm bảo an toàn chống lại các yêu cầu bồi thường thành viên Hội đồng quản trị và cấp quản lý. Với Bảo hiểm D&O, thành viên Hội đồng quản trị và cấp quản lý có thể tập trung vào việc quản lý công ty.

CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM ELITE V D&O CỦA ACE: NHỮNG GÌ ĐƯỢC BẢO HIỂM?

Chính sách Bảo hiểm elite V D&O là một chính sách mới và cải tiến dành cho thành viên Hội đồng quản trị và cấp quản lý của các công ty lớn và/hoặc đã niêm yết. Chính sách này bảo hiểm cho thành viên Hội đồng quản trị và cấp quản lý của một công ty chống lại các yêu cầu bồi thường phát sinh từ những cáo buộc về hành vi sai trái trong khi hành động với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị và cấp quản lý. Số tiền bảo hiểm theo chính sách này bao gồm:

  • Chi phí biên, hộ, chi phí đại diện pháp lý, thiệt hại, phán quyết, giải quyết, chi phí bảo lãnh tại ngoại, chi phí khủng hoảng, chi phí tước đoạt tài sản, chi phí tố tụng, chi phí quan hệ công chúng
  • Chi phí phát sinh từ các vụ tranh tụng dẫn độ
  • Đóng thuế trong trường hợp Công ty mẹ mất khả năng thanh toán và người được bảo hiểm chịu trách nhiệm cá nhân
  • Thiệt hại phát sinh từ tiền phạt và hình phạt dân sự

Ngoài ra, chính sách này mang lại những cải tiến về bảo hiểm đặc biệt, dẫn đầu thị trường.

TẠO SỰ AN TÂM CHO KHÁCH HÀNG ĐA QUỐC GIA

Chính sách Bảo hiểm elite V D&O cũng được phát triển để đảm bảo rằng các yêu cầu chính sách đa quốc gia của khách hàng được quản lý một cách hiệu quả. Thông qua ACE Worldview®, nền tảng từng đoạt giải thưởng của chúng tôi, chúng tôi có thể quản lý vị thế các chương trình đa quốc gia phức tạp một cách hiệu quả và tiết kiệm. ACE Worldview® là cổng thông tin dựa trên nền tảng web, cung cấp truy cập vào các hệ thống và chuyên môn của ACE, hoạt động trên một ứng dụng dễ sử dụng. Ứng dụng này là ứng dụng đặc biệt trong ngành bảo hiểm và là độc quyền của ACE.

Ngoài ra, các công ty đa quốc gia có thể được hưởng lợi từ mạng lưới toàn cầu của ACE và chuyên môn xử lý các yêu cầu bồi thường về D&O. Với các văn phòng tại hơn 50 quốc gia, chúng tôi có đội ngũ chuyên gia và cơ sở vật chất tại từng quốc gia để cung cấp chính sách bảo hiểm và bằng chứng bảo hiểm, các dịch vụ xử lý các yêu cầu bồi thường và quản lý rủi ro. Đội ngũ chuyên môn của chúng tôi bao gồm các chuyên gia về các yêu cầu bồi thường sẽ phối hợp các yêu cầu bồi thường đa quốc gia trên toàn mạng ACE và hoạt động như là một điểm liên lạc duy nhất.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI