Skip Navigation

Bảo hiểm mọi rủi ro Lắp đặt

Bảo hiểm Mọi Rủi ro Lắp đặt của ACE (EAR) gồm lắp đặt máy móc và thiết bị điện hoặc cơ khí. Đây là sản phẩm lý tưởng cho các nhà thầu cơ khí và điện tìm kiếm bảo hiểm theo hợp đồng năm hoặc các công ty xây dựng, các nhà sản xuất, các công ty điện và năng lượng tham gia vào hoạt động lắp đặt lớn và phức tạp.

Các lĩnh vực mục tiêu của chúng tôi bao gồm xây dựng các nhà máy điện, các công trình dầu khí và các ngành công nghiệp nặng khác như thép, nhôm và xi-măng, cũng như các dự án kỹ thuật nhỏ truyền thống như các nhà máy đóng chai và dược phẩm.

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA SẢN PHẨM

  • Kinh nghiệm trong bảo hiểm cho nhiều loại hình rủi ro từ các hợp đồng lắp đặt tiêu chuẩn cho đến các nhà máy điện và năng lượng quy mô lớn
  • Thành tích nổi trội đi đầu trong bảo hiểm cho các hợp đồng dự án lớn và phức tạp
  • Khả năng bảo hiểm cho các hợp đồng tại nhiều quốc gia nước ngoài
  • Các kỹ sư quản lý rủi ro giàu kinh nghiệm có thể hỗ trợ trong công tác quản trị rủi ro và giảm thiểu rủi ro, cũng như đảm bảo rằng các tiêu chuẩn được duy trì trong suốt quá trình lắp đặt nhằm giúp giảm thiểu tổn thất

PHẠM VI BẢO HIỂM

  • Bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt tiêu chuẩn của chúng tôi bảo hiểm cho công việc lắp đặt máy móc và thiết bị điện hoặc cơ khí trên toàn cầu.
  • Bảo hiểm này cũng bảo hiểm cho các tổn thất trong quá trình kiểm tra và chạy thử trước khi bàn giao và thiệt hại trong thời hạn bảo dưỡng theo hợp đồng
  • Bảo hiểm này bảo hiểm cho việc di chuyển và tái lắp đặt máy móc cùng với việc kiểm tra, chạy thử và bảo dưỡng máy móc đã lắp đặt.
  • Bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt bao gồm đổ vỡ và cháy nổ trong quá trình kiểm tra và chạy thử.
  • Có giá trị đối với các hợp đồng được thực hiện ở nước ngoài tùy thuộc vào một số hạn chế rủi ro theo lãnh thổ và môi trường.
  • Đơn bảo hiểm tiêu chuẩn bảo hiểm cho thiết kế sai theo quy tắc bảo hiểm LEG 2/96 và thiệt hại đối với thiết bị đã lắp đặt trong các lần bảo dưỡng. Đơn bảo hiểm này có thể được mở rộng để bảo hiểm cho thiết kế sai trên phạm vi rộng hơn và mở rộng bao gồm bảo dưỡng “toàn bộ” hoặc bảo dưỡng bảo hành

 

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin