Skip Navigation

Các Thành viên Hội đồng Quản trị và Cấp quản lý của ACE phải chịu các rủi ro trách nhiệm cá nhân đáng kể liên quan tới các trách nhiệm quản lý của họ trước công ty và các cổ đông của mình. Các chuyên gia phải chịu trách nhiệm rất nhiều trước bên thứ ba, điều này có thể đặt họ trước một rủi ro tài chính cá nhân đáng kể do loại hình và chất lượng dịch vụ được cung ứng. Đó là lý do tại sao ACE giới thiệu phạm vi bảo hiểm trách nhiệm quản lý và chuyên môn linh hoạt và toàn diện.

Gian lận và thiếu trung thực là một yếu tố nữa làm gia tăng rủi ro cho các doanh nghiệp. Vì thế, ACE cũng cung cấp các gói sản phẩm hàng đầu giúp bảo vệ chống lại tác động tài chính do sự gian lận và thiếu trung thực của nhân viên hoặc đối tượng bên ngoài. Với hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn này, ACE là một nhà cung cấp các sản phẩm bảo hiểm Trách nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và Cấp quản lý,Bảo hiểm trách nhiệm Chuyên môn và các sản phẩm bảo hiểm tài chính khác được cả thế giới công nhận. ACE cung cấp nhiều loại sản phẩm được thiết kế nhằm mang tới cho các công ty năng suất dây chuyền cao và ổn định.