Skip Navigation

Khả năng đánh giá rủi ro toàn cầu

Ngày càng có nhiều chủ sở hữu tài sản, nhà quản lý – và ở một số quốc gia, các chuyên viên, giám đốc và quản lý công ty – đang bị buộc phải chịu trách nhiệm về tổn thương và thương vong do hỏa hoạn và các tai nạn xảy ra trên bất động sản của họ.

Đánh giá rủi ro là việc xác định và định lượng các mối nguy hiểm mà các công ty và cá nhân có thể gặp phải, đánh giá khả năng gây thiệt hại của các mối nguy hiểm này. Việc đánh giá rủi ro cung cấp các phương pháp mang tính hệ thống và hiệu quả để ngăn ngừa thiệt hại và giảm thiểu rủi ro.
 

Chúng tôi có thể giúp quý vị:

 • Xây dựng ý thức quản trị rủi ro trong một tổ chức
 • Hỗ trợ các nhà quản trị rủi ro trong việc lập ra các ưu tiên
 • Cung cấp một hệ thống đánh giá dễ hiểu giúp xác định và lĩnh vực chính cần cải thiện
 • Thúc đẩy văn hóa/cải thiện việc quản trị rủi ro trong toàn bộ tổ chức
 • Cho phép so sánh trong một danh mục lớn bằng cách sử dụng hệ thống đánh giá so sánh
 • Việc phân tích hàng năm cho từng địa điểm và phân tích hạng mục rủi ro trở nên dễ dàng
 • Xác định các vấn đề chung có thể có


Mạng lưới Đánh giá rủi ro Toàn cầu của ACE

Dịch vụ Đánh giá Rủi ro của ACE tại khu vực châu Á Thái Bình Dương là một phần trong mạng lưới toàn cầu bao gồm các chuyên gia cố vấn đánh giá rủi ro tại các thành phố lớn trên toàn thế giới. Tập đoàn được quản lý bởi các Giám đốc khu vực, những người này thường xuyên liên lạc và làm việc cùng nhau nhằm đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi nhận được các dịch vụ với tiêu chuẩn cao nhất.

Các chuyên gia đánh giá rủi ro của chúng tôi có chuyên môn ở nhiều lĩnh vực kỹ thuật đánh giá khác nhau, và sự đa dạng hóa này củng cố chuyên môn của chúng tôi trong việc ngăn ngừa tổn thất. Chúng tôi cũng có chuyên môn sâu về các ngành thương mại và công nghiệp nặng cũng như về các lĩnh vực như sức khỏe và an toàn lao động, trách nhiệm dân sự và trách nhiệm sản phẩm, cũng như các vấn đề môi trường. Các chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi hiểu biết các quy phạm địa phương, các thông lệ làm việc với các tiêu chuẩn phòng tránh tổn thất quốc tế.


Cách tiếp cận Đánh giá rủi ro của Chúng tôi

Mục đích chính của Dịch vụ Đánh giá rủi ro của ACE là giúp quý vị quản lý rủi ro của mình. Chúng tôi khuyến khích giao tiếp cởi mở và mong muốn được làm việc theo các tiêu chuẩn đã thống nhất. Các quy phạm và tiêu chuẩn của chúng tôi căn cứ vào:

 • So sánh về các tiêu chuẩn quản lý rủi ro và các tiêu chuẩn phòng tránh tổn thất của trong nước và quốc tế
 • Dữ liệu nghiên cứu mới nhất và lịch sử tổn thất trên thực tế
 • Các kỳ vọng của ngành bảo hiểm

Chúng tôi sử dụng cách tiếp cận tư vấn cho khách hàng của mình bởi vì chúng tôi hiểu rằng, mặc dù việc cải thiện tổn thất có thể được thực hiện với chi phí tối thiểu hoặc thậm chí là không mất chi phí, có thể cần phải dự trù ngân sách cho các cải thiện về chi phí vốn. Các giải pháp ngắn hạn thường được áp dụng nhằm giảm rủi ro xuống mức có thể chấp nhận được trong quá trình thực hiện thực hiện các kế hoạch lớn hơn và dài hạn.

Các Chuyên gia Đánh giá rủi ro của ACE có khả năng sử dụng linh hoạt việc đánh giá rủi ro để đưa ra các giải pháp thay thế nhằm đáp ứng nhu cầu của quý vị. Chúng tôi không đơn thuần đưa ra các yêu cầu. Thay vào đó, chúng tôi cùng quý vị tìm ra một giải pháp có hiệu quả cho quý vị. Điều quan trọng là phải xem xét tất cả các mục tiêu dài hạn và nhu cầu ngắn hạn, và ra quyết định dựa trên các nguyên tắc đánh giá rủi ro hiệu quả.


Tiêu chuẩn Rủi ro

Tùy thuộc vào các yêu cầu của quý vị về việc đánh giá rủi ro, ACE có thể cung cấp các chương trình tiêu chuẩn riêng cho quý vị.

 1. Các chuyên gia đánh giá rủi ro của chúng tôi sẽ làm việc cùng quý vị để hiểu biết về công việc kinh doanh và cách thức hoạt động của quý vị.
 2. Các chuyên gia đánh giá rủi ro sẽ thực hiện kiểm tra và đánh giá các hoạt động của quý vị để đặt ra một mức cơ sở cho các trang thiết bị, hệ thống và quy trình của quý vị, cũng như các mối nguy hiểm hoặc rủi ro mà quý vị phải đối mặt.
 3. Sau đó, chúng tôi có thể so sánh việc này với các hoạt động tương tự khác mà chúng tôi bảo hiểm trên toàn thế giới, và tư vấn cho quý vị các phương pháp để cải thiện danh mục rủi ro của quý vị. Các mảng nằm dưới mức trung bình ngành có thể được hướng cải thiện ngay lập tức.

Tiêu chuẩn về rủi ro có thể được sử dụng để so sánh hiệu quả quản lý rủi ro trên toàn cầu cho danh mục đầu tư bất động sản hoặc các đơn vị đang hoạt động. Nếu phù hợp, tiêu chuẩn cũng có thể được sử dụng để phân bổ lợi nhuận giữa các đơn vị đang hoạt động để thúc đẩy cải thiện rủi ro.


Báo cáo Dễ dàng hơn với Nền tảng Eureka

Nền tảng Eureka là một hệ thống sáng tạo dựa trên web và máy tính bảng được các chuyên gia đánh giá rủi ro của ACE sử dụng để thực hiện khảo sát và cung cấp các chương trình đánh giá rủi ro cho khách hàng. Nền tảng Eureka cho phép linh hoạt tùy chỉnh báo cáo căn cứ vào nhu cầu của quý vị; từ báo cáo điều hành để nhanh chóng thông báo vấn đề cho Hội đồng quản trị cho đến các báo cáo chuyên sâu cho cán bộ quản lý rủi ro và nhân viên khai thác.

Sơ đồ đánh giá rủi ro của Eureka
Sơ đồ đánh giá rủi ro của Eureka

 

Gửi email đến rai.navakas@acegroup.com hoặc gọi điện đến +61 2 9335 3200 để thảo luận thêm.