Skip Navigation

Quyền lợi Nhân sự cao cấp

Quyền lợi Nhân sự Cấp cao là giải pháp tối ưu giúp doanh nghiệp bảo vệ tài chính cho nhiều nhân viên trong cùng một hợp đồng bảo hiểm với mức chi phí tiết kiệm đáng kể so với tham gia sản phẩm bảo hiểm cá nhân. Với Quyền lợi Nhân sự Cấp cao, một sản phẩm thuộc dòng bảo hiểm liên kết chung Kế hoạch Tài chính Trọn đời (UL), người tham gia được hưởng tất cả những điểm ưu việt về quyền lợi và tính linh hoạt như các sản phẩm UL khác của ACE Life với mức phí ưu đãi đặc biệt.

Khi doanh nghiệp có nhu cầu, những chuyên gia được chỉ định của ACE Life sẽ tư vấn cho doanh nghiệp xác định giá trị nhân sự cấp cao của mình dựa trên ba tiêu chí quan trọng: kiến thức, bản chất công việc và thời gian cống hiến.

Vui lòng xem chi tiết trong Hợp đồng mẫu và Bảng minh họa sản phẩm.