Skip Navigation

ACE có lịch sử lâu đời về Bảo hiểm Hàng hải từ năm 1792 với Công ty Bảo hiểm Bắc Mỹ, công ty tiền thân của ACE, bảo hiểm hàng hóa từ Philadelphia đến Londonderry.

ACE rút ra bài học từ những công ty bảo hiểm có kinh nghiệm để cung cấp giải pháp cho một loạt các nhu cầu về vận tải đường biển. Với các công ty bảo hiểm Hàng hải khắp Châu Á Thái Bình Dương, chúng tôi có thể kết nối nhu cầu khu vực và toàn cầu của khách hàng chúng tôi ngay chính trong đất nước của họ.

Sản phẩm bảo hiểm Hàng hóa của chúng tôi được hỗ trợ bởi nhóm quản lý rủi ro nội bộ bao gồm các điều tra viên và cố vấn kiểm soát tổn thất cùng với nhóm chuyên gia bao gồm các nhà giám định bồi thường. Chúng tôi có thể cung cấp một hệ thống hoạt động dựa trên Internet để phát hành và ghi chép các Chứng chỉ bảo hiểm hàng hải nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh của khách hàng.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI

 • Bảo hiểm hàng hóa hàng năm và không hạn chế cho các nhà xuất khẩu, nhập khẩu và thương nhân
 • Bảo hiểm hàng hóa khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm với số lượng lớn và được đóng gói
 • Mỹ nghệ và hàng hóa có giá trị
 • Bảo hiểm quá cảnh nội địa
  Bảo hiểm hàng hóa không giới hạn cho các công ty tiếp vận và khách hàng của họ
 • Bảo hiểm hàng hóa theo dự án và bảo hiểm hàng hóa quan trọng
 • Bảo hiểm hàng hóa riêng cho vận tải đường biển
 • Trách nhiệm hàng hóa đối với công ty tiếp vận
 • Các rủi ro hàng hóa phức tạp, phi tiêu chuẩn và bất thường

THẾ MẠNH CỦA CHÚNG TÔI

 • Có khả năng hỗ trợ các mối quan tâm bên ngoài ngay tại trong nước
 • Hệ thống thương mại điện tử về lợi thế Bảo hiểm hàng hóa của ACE
 • Các giải pháp quản lý rủi ro
 • Giới hạn đơn bảo hiểm cao
 • Chú trọng đến mối quan hệ lâu dài với khách hàng
 • Nhà giám định bảo hiểm hàng hải chuyên nghiệp
 • Thông lệ bảo hiểm hàng hóa dự án chuyên nghiệp
 • Các chương trình được thiết kế riêng
 • Phạm vi bảo hiểm rộng
 • Mạng lưới giám định bồi thường toàn cầu