Skip Navigation

Bảo hiểm Năng lượng và dịch vụ công cộng

Hơn bao giờ hết, ngành Công nghiệp sản xuất năng lượng yêu cầu sự bảo vệ, phòng chống mất mát và quản lý rủi ro xác thực, đáng tin cậy. Tập đoàn ACE được công nhận trên toàn cầu là người tiên phong g cung cấp các sản phẩm dịch vụ bảo hiểm toàn bộ rủi ro về tài sản dành cho tất cả các nhà máy điện và trạm điện.

Đội ngũ chuyên gia của ACE nắm bắt và hiểu rõ được các nhu cầu của từng khách hàng và luôn giữ vững mối quan hệ với khách hàng. Nhóm nghiên cứu của ACE là cầu nối với các nhà môi giới bảo hiểm và các khách hàng cùng tìm hiểu kỹ về nhu cầu của khách hàng.

Đặc điểm và lợi ích

  • Bảo hiểm tài sản vật chất cũng như uy tín doanh nghiệp
  • Bảo hiểm kết hợp, bảo hiểm toàn bộ rủi ro về tài sản và hư hỏng máy móc thiết bị, bảo hiểm toàn diện
  • Bảo hiểm trên diện rộng
  • Mức giới hạn trách nhiệm bảo hiểm cao
  • Tư vấn kỹ thuật và quản lý rủi ro

 Đối tượng Bảo Hiểm

  • Các nhà máy phát điện lớn (hơi và khí)
  • Tuabin khí
  • Năng lượng hạt nhân
  • Các tổ chức sản xuất, phân phối năng lượng gió, thủy điện

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI