Skip Navigation

Năng lượng và dịch vụ công cộng

Đội ngũ các chuyên gia bảo hiểm và quản lý rủi ro của ACE là đòn bẩy nâng cấp các thế mạnh toàn cầu của ACE trong lĩnh vực Bảo hiểm năng lượng và dịch vụ công cộng. ACE phát triển các giải pháp địa phương và toàn cầu nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Các giải pháp quản trị rủi ro hiện có dành cho:

  • Hư hỏng máy móc và nồi hơi
  • Các tài sản năng lượng và dịch vụ công cộng