Skip Navigation

Bảo hiểm Trách nhiệm Hàng hóa

Thế giới đang nhanh chóng trở thành một ngôi nhà chung toàn cầu. Ngày nay, người tiêu dùng có thể mua mọi thứ từ khắp mọi nơi trên thế giới. Họ cũng đang dần ý thức hơn về các quyền của mình và nhanh hơn trong việc thực hiện các quyền đó trong các vụ kiện chống lại nhà sản xuất, nhà xuất khẩu, nhà phân phối và các nhà bán lẻ.

Do các công ty mở rộng sang nhiều quốc gia và các vùng lãnh thổ khác nhau, họ phải tìm cách giảm thiểu rủi ro của mình trước các quy định về bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm ở mỗi quốc gia, nhất là ở Bắc Mỹ và Canada. Hợp đồng Bảo hiểm Trách nhiệm Sản phẩm cho Nhà xuất khẩu của ACE Advantage sẽ giúp họ làm được điều này.

QUYỀN LỢI

 • Có thể được mua trên cơ sở độc lập
 • Sản phẩm thiết kế theo nhu cầu của khách hàng
 • Bảo hiểm Chi phí Pháp lý
 • Bảo hiểm tổn thất do việc sử dụng sản phẩm
 • Bảo hiểm Chi phí thu hồi Sản phẩm
 • Mạng lưới ACE rộng khắp với trên 50 quốc gia bao gồm USA và Canada
 • Khả năng đánh giá rủi ro toàn cầu
 • Có khả năng bảo hiểm với mức trách nhiệm lớn, với số tiền lên đến giới hạn 50.000.000 USD

Chuyên môn hóa Thị trường

 • Thực phẩm và đồ uống (sản xuất, phân phối, bán lẻ)
 • Công nghiệp (nặng & nhẹ)
 • Dịch vụ (bao gồm ngân hàng, khách sạn, viễn thông)
 • Hàng hóa tiêu dùng bán lẻ