Skip Navigation

Bảo hiểm Bồi thường hành nghề

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho các tổn thất hoặc chi phí do vi phạm nghĩa vụ hành nghề khi thực hiện các dịch vụ ngành nghề.

QUYỀN LỢI

  • Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm dân sự bao quát
  • Bảo hiểm cho sự phỉ báng
  • Bảo hiểm cho sự xâm phạm tài sản trí tuệ
  • Đại diện pháp lý khi có yêu cầu
  • Bảo hiểm trách nhiệm phát sinh từ hoạt động trước đây của Công ty hoặc Doanh nghiệp

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI