Skip Navigation

Bảo hiểm Trách nhiệm Công cộng-Trách nhiệm chung

Chúng tôi cung cấp hợp đồng bảo hiểm Trách nhiệm công theo mẫu đơn truyền thống của Anh cùng với quy tắc bảo hiểm Trách nhiệm chung ngày càng trở nên thông dụng của Mỹ. Loại hợp đồng này có thể được lập trên cơ sở hợp đồng bảo hiểm cơ bản hoặc bảo hiểm vượt mức kiểu mẫu.

Chúng tôi có thể khai thác mạng lưới ACE rộng khắp để cung cấp các chương trình tổng ( bespoke) hoặc theo vùng cho các công ty muốn củng cố hệ thống quản lý rủi ro của họ dưới cùng một chương trình toàn diện chung nhất.

QUYỀN LỢI

 • Có thể mua trên cơ sở độc lập
 • Các chương trình toàn cầu/địa phương
 • Bảo hiểm trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm quảng cáo
 • Mở rộng bảo hiểm các lỗi và sai sót khác nhau
 • Mở rộng bảo hiểm rủi ro trách nhiệm của người sử dụng lao động
 • Qui tắc bảo hiểm linh hoạt: tiêu chuẩn hoặc chỉnh sửa
 • Mạng lưới ACE rộng khắp trên 50 quốc gia, bao gồm cả Mỹ và Canada
 • Có khả năng đánh giá rủi ro
 • Hạn mức bảo hiểm lên đến 50.000.000 Đô la Mỹ

Chuyên cho các ngành:

 • Xây dựng (khả năng rủi ro về trách nhiệm của bên thứ ba)
 • Sản xuất (công nghiệp nhẹ & nặng)
 • Phân phối (bán buôn, bán lẻ)
 • Bất động sản & khách sạn (các căn hộ cho thuê, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, v.v…)
 • Năng lượng & các tiện ích (dầu khí, hóa dầu, v.v…)
 • Dịch vụ (ngân hàng, viễn thông, v.v…)
 • Bán lẻ