Skip Navigation

ACE là công ty hàng đầu về quản trị rủi ro và các chương trình đánh giá rủi ro.
 

Lợi ích của các chương trình của chúng tôi

  • Các kỹ thuật đáng tin cậy dùng để so sánh rủi ro giữa các cơ sở và địa điểm khác nhau trong tổ chức của quý vị
  • Đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty quý vị so với các hệ thống thực hiện tốt nhất.
  • Nâng cao ý thức về rủi ro cho tổ chức, lãnh đạo và quản lý để phát động việc cải thiện.
  • Tạo điều kiện duy trì một môi trường an toàn
  • Giảm khả năng thương vong của nhân viên và cư dân, và đảm bảo sự thịnh vượng trong tương lai.


Tập đoàn ACE xác định các rủi ro tiềm tàng và đưa ra các hướng dẫn về rủi ro và các giải pháp phù hợp để giảm thiểu hoặc loại bỏ các nguy cơ này. Đây là một phần không thể thiếu được trong cam kết của chúng tôi với khách hàng.